TABLICA OGŁOSZEŃ WARMIŃSKIEGO DUSZPASTESRTWA MŁODZIEŻY:

  ALE TO JUŻ BYŁO... SPRAWOZDANIE Z NASZYCH WYDARZEŃ: