Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IV edycji konkursu misyjnego „Gdy myślę misje..”, pod hasłem „Prześladowani chrześcijanie. Mogę im pomóc!”. Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie i uwrażliwienie dzieci i młodzieży sytuacją prześladowanych w obecnych czasach chrześcijan oraz możliwości udzielenia im wsparcia i pomocy przez instytucje kościelne, społeczne, pojedyncze osoby, dzieci i młodzież. Ważna jest również sprawa rozwijania kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej, reżyserskiej,  a także literackiej uczestników konkursu. 

Na konkurs można zgłaszać prace:
- literackie (3 strony A4 – czytelna czcionka - Times New Roman, Arial), 
- plastyczne (A3, A4) 
- i filmowe (telefonem komórkowym lub kamerą). 

Technika wykonania prac plastycznych – dowolna.
Prace literackie: Wiersz, esej, wywiad prasowy - każdy utwór zaopatrzony w tytuł.

Konkurs trwa od 10 lutego do 20 kwietnia 2017 roku. 


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: 
www.seminarium.org.pl/muzeum
www.werbisci.pl 


Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sobotę 20 maja 2017 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii.
.
Serdecznie zapraszamy!
o. Wiesław Dudar SVD 

PLAKAT WYDARZENIA: