Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidecezji Warmińskiej (KSM WARMIA)

Bł. Karolina Kózka (1898-1914)
Patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Nazwa:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej (skrót KSM)
Prezes:
Karolina Mikołajczyk 
Charakterystyka:
KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie."
Grupy:
- Oddział KSM AW działa przy parafii katedralnej p.w. św. Jakuba w Olsztynie - spotkania we wtorek o 19.00
Młodzieżowe WSPÓLNOTY w Archidiecezji Warmińskiej:
Ruch Światło-Życie
Archidiecezji 
Warmińskiej 
(OAZA)
Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)
Liturgiczna
Służba Ołtarza
Archidiecezji
Warmińskiej (LSO)
OdNowa Młodzi
(Młodzieżowa grupa  Odnowy w Duchu Św.)
Szkoły Katolickie
w Archidiecezji  Warmińskiej
Szkolne Koła CARITAS
Archidiecezji Warmińskiej (SKC)