Tegoroczni maturzyści przyjechali do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, by zawierzyć Jej swoją przyszłość, oddać w orędownictwo czas egzaminu i wyborów drogi życiowej.

– Kościół ma taką wielką łaskę, jaką jest modlitwa wstawiennicza. Czyli jesteśmy razem, wspólnie modlimy się w jednej intencji. Kościół zawsze towarzyszy tym, którzy wchodzą w dorosłość. Każdy człowiek Pana Boga życzyłby sobie, aby wśród marzeń było marzenie o życiu wiecznym, by patrzeć trochę dalej niż na życie ziemskie. To ma wpływ na podejmowane ważnych wyborów, a tych przed młodymi wchodzącym w dorosłość będzie wiele. Dobrze, jeśli w pierwszej kolejności wybiorą podążanie za Chrystusem, podążanie ku Niebu – mówi ks. Radosław Czerwiński.
Tegoroczni maturzyści modlili się w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Wspólny Różaniec i Eucharystia.

– Potrzebujemy opieki Jezusa i Matki Bożej w tym czasie. Dobrze zdana matura, to dobra uczelnia i gwarancja dobrej przyszłości. Patrząc po ludzku, uczę się już 12 lat, wydaje się, że zrobiłem wszystko, co ode mnie zależało. Dlatego dziś tu jestem, by oddać swój wieloletni trud i prosić o błogosławieństwo – mówi Józef.

– Stwierdziliśmy, że to dobra okazja, by w ciszy spędzić choć jeden dzień przed zbliżającą się maturą i pomodlić się do Boga, żeby wszystko dobrze poszło – dodaje Gabriela.

– Wiele osób decyduje się na przyjazd do tego szczególnego miejsca, jakim jest Gietrzwałd, aby połączyć swoje wysiłki w zdobywaniu wiedzy z opieką Matki Bożej. Tu łączy się trud człowieka i Bożej Opatrzności. To czas rozeznania, co dalej, jaka droga życia, które studia – zauważa ks. Adam Bielinowicz.

Krzysztof Kozłowski/Instytut Gość Media

Każdego roku w piątek po Wielkanocy odbywa się Pielgrzymka Maturzystów. Ponieważ w tym roku jest to pierwszy piątek miesiąca i wielu kapłanów prosiło o przeniesienie, dlatego wyjątkowo tegoroczna pielgrzymka odbędzie się 
5 kwietnia (czwartek).

Zgodnie z wynikami ankiety, która została przeprowadzona przez nasz Wydział Nauki Katolickiej, jako miejsce spotkania została wskazana Święta Lipka. Zapowiada się ciekawe spotkanie. 

Plakat z programem znajduje się w poniżej. 

UWAGA!

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności grup wysyłając smsa na numer 793 13 94 94 (podajemy nazwę grupy/parafii, ilość osób oraz imię i nazwisko opiekuna). 

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

10:30 – Powitanie
10:45 – Katecheza
11:30 – Różaniec za maturzystów
11:55 – WSD Hosianum
12:00 – Msza Święta i Akt Zawierzenia 
13:30 – Ognisko
RÓŻANIEC W INTENCJI POMYŚLNIE ZDANYCH MATUR

Tajemnica I
Chrzest Jezusa

Każdy z nas chciałby być piękny, zawsze młody i bogaty. Najlepiej, żeby wokół nas byli też ludzie wysoko postawieni w hierarchii społecznej. Tymczasem nie zawsze tak jest. Często spotykamy się z ludźmi poranionymi, biednymi, nędznymi pod względem materialnym i duchowym. Istnieje pokusa, aby takich ludzi odepchnąć, obmówić czy potępić. Tymczasem Jezus staje w jednym szeregu z grzesznikami. Nie potrzebuje chrztu, ale chce pokazać, że chce być bratem tych, których inni opuścili.

Panie Jezu, pomóż mi dostrzegać wokół siebie ludzi słabych i grzesznych; pomóż mi się z nimi solidaryzować, nie wywyższać się, lecz prowadzić ich do Ciebie!

Tajemnica II
Cud w Kanie Galilejskiej

Matka. To słowo bliskie każdemu z nas. Dobra Mama jest z dzieckiem zawsze,
i w dobrej i złej doli. Podpowiada mu, co rozbić, opiekuje się, poświęca swoje siły
i zdrowie dla dziecka. Mimo że czasem, zwłaszcza w wieku młodzieńczym wydaje się nam, że mama nas nie rozumie, to jednak ona zawsze chce naszego dobra. Jezus szanował swoją Matkę. Kiedy na weselu w Kanie zabrakło wina, Zbawiciel nie pozostaje obojętny na prośbę Matki i dokonuje cudu przemiany wody w wino. Maryja i dziś podpowiada swoim dzieciom, co mogą uczynić dobrego, jak komuś pomóc. Jest bardzo wrażliwa na potrzeby innych.

Panie Jezu, spraw, abyśmy potrafili wsłuchiwać się w podpowiedzi Twojej i naszej Matki - Maryi, by czynić wokół siebie jak najwięcej dobra!

Tajemnica III
Głoszenie Ewangelii

Codziennie przekazujemy sobie tysiące informacji: która jest obecnie godzina, jaki był wynik wczorajszego meczu, co było w ostatnim odcinku ulubionego serialu. Każdy
z nas nosi w swoim sercu jakąś prawdę, którą dzieli się z innymi. Istnieje jednak szczególna, wyjątkowa Prawda, którą również należy głosić – tą Prawda jest Jezus Chrystus. On od rana do nocy każdego dnia głosił Prawdę. Tłumaczył ludziom jak mają żyć, wskazywał na Ojca Niebieskiego jako Źródło nowego życia. Jezus głosił tę Prawdę
z wielką mocą, gdyż nią żył. On sam był tą Prawdą.

Panie Jezu, pomóż nam odnaleźć w Tobie prawdę o nas samych i o otaczającym nas świecie. Spraw aby ta prawda stała się częścią nas samych. Uczyń nas jej głosicielami!!!

Tajemnica IV
Przemienienie na Górze Tabor

Każdy z nas pragnie wyglądać jak najładniej. To dobrze, bo trzeba dbać o wygląd zewnętrzny. On w dużej mierze świadczy o nas. Co jednak zrobić, aby być pięknym nie tylko fizycznie, ale duchowo? Odpowiedź podpowiada nam sam Jezus. On przemienił się podczas modlitwy. Jego twarz rozpromieniła się, a szaty stały się lśniąco białe. Swym wyglądem zachwycił uczniów.

Panie Jezus spraw, aby nasza dusza przemieniała się pod wpływem modlitwy, aby przemieniało się nasze postępowanie, aby zachwycało innych Twoją łaską i mocą!

Tajemnica V
Ustanowienie Eucharystii

Każdego dnia spożywamy różnego rodzaju posiłki. Mają one odżywiać nasze ciało, dodawać nam siły fizycznej. Człowiek jednak to nie tylko ciało, ale to również nieśmiertelna dusza. Ona też potrzebuje pokarmu! Tym pokarmem duchowym jest Eucharystia – Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu stajemy się coraz bardziej zjednoczeni z Jezusem. On nas przemienia i upodabnia do siebie. W naszych sercach rodzi się pokój i miłość. W konsekwencji sami stajemy się niejako Eucharystią tzn. karmimy innych ludzi miłością Jezusa.

Panie Jezu, spraw, aby nasze serca coraz bardziej jednoczyły się z Tobą w Eucharystii, byśmy przyjmując Cię do naszej duszy coraz bardziej stawali się jedno z Tobą!
MODLITWA WIERNYCH

Chrystus umarł i zmartwychwstał, dlatego pełni pokoju i wiary, zanośmy od Niego nasze pokorne błagania:


1. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci chrześcijan. Spraw, by zawsze potrafili głosić Twoją łaskę, trwającą na wieki.
Ciebie prosimy...

2. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów. Spraw, by umocnieni i kierowani Duchem Świętym byli żywym świadectwem dla Kościoła.
Ciebie prosimy...

3. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci warmińską młodzież i spraw, by stali się prawdziwie Twoimi uczniami. 
Ciebie prosimy...

4. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania, aby wsparci darami Ducha Świętego z czystymi sercami szli i z mocą głosili Chrystusa. 
Ciebie prosimy...

5. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci maturzystów. Spraw, by Duch, którego obiecałeś Apostołom, pomógł im zdać zbliżające się egzaminy maturalne.
Ciebie prosimy...

6. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci nas samych. Spraw, byśmy potrafili ufać Tobie i wypływać na głębię wiary.
Ciebie prosimy...

Jezu Chryste, Ty przez Swoje zbawcze dzieło przyniosłeś światu pokój. Prosimy, abyś przez świadectwo zmartwychwstania umacniał naszą wiarę. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen
AKT ZAWIERZENIA MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko…

My, młodzież Archidiecezji Warmińskiej, przychodzimy do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła. Matko wiary, nadziei i miłości. Przynosimy Tobie całą naszą młodość. Przychodzimy do Ciebie Matko Boga, Matko życia, Matko Pięknej Miłości.

Przychodzimy tutaj, gdzie od prawie 140 lat, ludzie przychodzili do Ciebie po wolność i przy Tobie – nawet w niewoli – czuli się wolnymi.

Przychodzimy do Ciebie jako do naszej Matki i przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o motywy życia i nadziei. Ty, Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i możliwości. Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas.


Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona…

Nosimy w sobie wielkie pragnienia. Chcemy żyć dla Chrystusa. Zwracamy się do Ciebie, najpewniejsza Przewodniczko na ludzkich drogach… Pomóż nam pokonać wszelką beznadziejność. Pozwól nam być silniejszymi niż wszystko, co zdaje się nas osaczać.

Nasza codzienność jest różna, różne są też Twoje wizerunki w naszych krajach. Pomóż nam być sobą. Powierzając Tobie to, co w nas najlepsze i zdrowe, powierzamy Ci się także z tym, co w nas zagrożone: lecz nas z grzechów i niemocy, wydobywaj z klęski i błędu, chroń przed lekceważeniem życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża.

Zachowaj od samotności; od samotności, która nie jest z wyboru, z którą wielu nie potrafi sobie dać rady. Spraw, aby ona nigdy nie zamieniła się w rozpacz. Chcemy się modlić z Tobą za tych, którzy szukają dróg Twojego Syna, i za tych także, którzy nie wiedzą i nie chcą wiedzieć o naszym spotkaniu. Za tych, którzy ani Boga, ani Chrystusa, ani Ciebie nie znają.


O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twojemu Synowi. Prowadź nas do Niego. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym ludziom. Naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować. Naucz nas być obecnymi w Kościele i życiu społecznym. Naucz nas brać odpowiedzialność za losy świata i naszych ziemskich Ojczyzn.

Matko Mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczenia. Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zadaniami.. Pragniemy żyć – każdy na swój sposób, będąc misjonarzami tego dzieła – wspólnie z Chrystusem uświęcać
i przemieniać ten świat.

Do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Jemu nas polecaj. Jemu nas oddawaj… Amen.
Księże Infułacie, Księże Rektorze!
Drodzy Katecheci i kapłani


W imieniu zebranych tu młodych,
pragniemy wyrazić naszą wdzięczność
za to dzisiejsze spotkanie i wspólną modlitwę
o pomyślne zdanie naszych egzaminów maturalnych.

Dziękujemy za Mszę Świętą i kazanie,
Niech uspokoją się nasze serca,
bo jak mówił św. Augustyn:
„niespokojne są serca ludzkie,
aż nie spoczną w Bogu”
A na chwilę przed naszymi maturami
to bardzo krzepiące słowa.

Wszystkich, którzy
nas w tym trudnym czasie wspierają
Niech Dobry Bóg i nasza Matka Maryja
w dalszej drodze wspomaga łaskami!
PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim mediom, którzy wspierali naszą akcję:
- TVP 3 Olsztyn
- Radio Olsztyn
- Radio Plus
- Gościowi Niedzielnemu


PROGRAM 
PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW DO GIETRZWAŁDU

Czcigodni Księża i Szanowni Katecheci!

Duszpasterstwo Młodzieży i Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Gietrzwałdzie we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim 
i Wydziałem Nauki Katolickiej zapraszają na Pielgrzymkę Maturzystów do Gietrzwałdu. Skierowane jest one przede wszystkim 
do młodzieży 3 klas liceum (ale serdecznie zapraszamy młodzież, bowiem podczas Mszy Świętej będzie akt zawierzenia całej Młodzieży naszej Archidiecezji Warmińskiej). Oprócz modlitwy za maturzystów, każdy uczestnik otrzyma specjalny podarunek: "LIST OD MATKI BOŻEJ".

Tegoroczne wydarzenie będzie odbywało się pod hasłem "Wszystko mi wolno, ale...". Chcemy dotrzeć do młodych ludzi 
z Dobrą Nowiną, dlatego też w trakcie odbędzie się akcja ewangelizacyjna przez krótkie świadectwa wiary młodych ludzi. 
Ważnym punktem będzie również wspólna integracja przy ognisku.

Bardzo prosimy wszystkie osoby zatroskane o młodych, aby zaangażować się w przygotowanie
naszej wspólnej modlitwy za maturzystów, zwłaszcza, że ta pielgrzymka rozpoczyna inaugurację
Roku Jubileuszowego z okaz 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie
i 50. rocznicy koronacjo gietrzwałdzkiego obrazu. 


Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Czas: 21 kwietnia (piątek), godz. 10:30-15:00

Dla kogo? Młodzież (przede wszystkim Maturzyści)

Zgłoszenia do 15 kwietnia: 
lub telefonicznie:
+48 793 13 94 94

Do zobaczenia w Gietrzwałdzie
Ks. Radosław Czerwiński
Warmiński Duszpasterz Młodzieży
PLAKATY WYDARZENIA:

Zwracamy się z prośbą, aby umieścić poniższe plakaty na stronach internetowych czy portalach społecznościowych. Stań się naszym Ambasadorem i przekaż informację dalej. Nic tak bardzo nie zachęca do wzięcia udziały, jak osobiste zaproszenia - dlatego zaczynamy działać!

Pobierz plakaty: