"PÓJDŹ ZA MNĄ..." (Łk 5,27)

WYBIERZ SEMINARIUM DUCHOWNE:
Wyższe Seminarium Duchowne
"HOSIANUM"
Archidiecezji Warmińskiej
w Olsztynie
Misyjne Seminarium Duchowne
KSIĘŻY WERBISTÓW
w Pieniężnie


POZNAJ CHARYZMAT ZAKONÓW OBECNYCH NA WARMII:


Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (Olsztyn) - WWW
"Powinno się być dobrym, jak chleb"; e-mail: [email protected]; tel.: (89) 521 44 35; (89) 523 64 02

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (Olsztyn) - WWW
„Aby Bóg we wszystkim był uwielbiony” (RB 57, 9); e-mail: [email protected]

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Olsztyn) - WWW
„Niemniej też ulubioną cnotą Rodziny Maryi będzie ubóstwo, które zależy przede wszystkim na szczerym oderwaniu serca od dóbr doczesnych i wygód materialnych” (Duch, 35); tel.: (89) 527 60 36

> Instytut Służebnic Ołtarza (Olsztyn) - WWW
Jesteśmy wspólnotą osób świeckich, które całkowicie poświęciły swoje życie Bogu; kom.: 509 591 132

Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Spręcowo) - WWW
Karmelitanki Bose prowadzą życie kontemplacyjno-eklezjalne, w harmonii między samotnością i milczeniem
a komunią siostrzaną; Spręcowo 53 A, 11-001 Dywity; tel.: (89) 512 07 19


Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (Olsztyn, Braniewo, Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Brąswałd, Dobre Miasto, Gietrzwałd, Głotowo, Jeziorany, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta) - WWW
"Jak Bóg chce"; Dom główny: ul. Bł. Reginy Protmann 4, 14-500 Braniewo; tel.: (55) 243 25 73

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (Olsztyn, Kętrzyn, Mrągowo, Nidzica i Reszel) - WWW
"ABY WSZYSCY STANOWILI JEDNO ... ABY śWIAT UWIERZYŁ" (J 17, 21); tel.: (22) 759 13 71; fax.: (22) 758 01 10;
e-mail: [email protected]


Mniszki Zakonu Świętej Klary Kapucynki (Szczytno) - WWW
"Ogarnięta Jego pięknem" (Verbi Sponsa, 5); ul. Lemańska 5; 12-100 Szczytno; tel.: (89) 624 23 26

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Olsztyn) - WWW 
Jako Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu jesteśmy powołane do szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie 
i innych przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga i miłości wzajemnej. Dajemy świadectwo tej miłości przez całkowite oddanie się służbie dla Kościoła, zwłaszcza misji względem rodziny. (Konstytucje Sióstr Nazaretanek); ul. Wyszyńskiego 11; 10-456 Olsztyn; tel.: (89) 533 03 57

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (Olsztyn) - WWW
IDZIEMY ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM… ubogim, czystym i posłusznym wpatrując się w Jego Twarz,
jako siostry zakonne bez habitu; ul. Staszica 53 A, 10-025 Olsztyn; tel.: (89) 523 50 22 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Lidzbark Warmiński) - WWW
Pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie; ul. Krasickiego 1 A, 11-100 Lidzbark Warmiński; tel.: (89) 767 24 47; e-mail: [email protected]

Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (Olsztyn) - WWW
"Panie prowadź swe dzieło, bądź wola Twoja" (bł. Maria od Apostołów); ul. Sosnowa 5/7, 10-178 Olsztyn;
tel.: (89) 527 51 93; e-mail: [email protected]

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Bartoszyce) - WWW
"Idźcie i głoście"; ul. Mazurska 25, 11-200 Bartoszyce; tel.: (89) 762 26 28; e-mail: [email protected]

Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego (Pieniężno) - WWW
"Niech żyje Święty, Trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi!" (św. Arnold); Kolonia 19,
14-520 Pieniężno; tel.: (55) 243 96 00

> Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalane (Gietrzwałd, Ruszkowo)  - WWW
Zjednoczone we wspólnocie siostrzanej pragniemy służyć bliżnim naśladując Chrystusa,
który "przyszedł, aby służyć", oraz Maryję, Służebnicę Pańską; Dom główny: ul. Wojska Polskiego 4, 
18-400 Łomża; tel.: (86) 216 49 62; e-mail: [email protected]


Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (Olsztyn, Ostróda, Rychnowo) - WWW
„Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości”; Dom generalny: Ejsmonda 14, 05-807 Podkowa Leśna; 
tel.: (22) 758-99-97; e-mail: [email protected]

Zgromadzenie Sióstr  Uczennic Boskiego Mistrza (Olsztyn) - WWW
Uczennice Boskiego Mistrza żyją duchowością Rodziny Świętego Pawła, którą powołał do życia włoski kapłan bł. Jakub Alberione. W centrum tej duchowości jest Jezus Mistrz Droga, Prawda i Życie; ul. 11-go Listopada 7/3,
10-103 Olsztyn; tel.: (89) 535 33 24; e-mail: [email protected]