I Warmiński Synod Młodych powołany jest przede wszystkim w celu doradczym. Synod ma pomóc określić w jakim miejscu jest nasza społeczność Kościoła Warmińskiego. Chodzi głównie o stworzenie przestrzeni do dyskusji, refleksji, wyciągania wniosków, aby dotrzeć z Ewangelią do młodych ludzi na terenie Archidiecezji Warmińskiej. Efektem jego prac ma stać się dokument, który posłuży jako wskazówka proboszczom i duszpasterzom pracującym z młodzieżą.

Podczas Synodu będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jak zachęcić młodzież do lekcji religii?; Czy bierzmowanie jest inwestycją na przyszłość?; Co może zrobić młodzież w parafii?; Jak jest?; Jak być powinno?; Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Pierwszy Synod Młodych w Polsce.

Ramowy plan sesji synodalnych:

09:00 – rozpoczęcie przyjmowania gości / uczestników WSM
10:30 – Adoracja IHS (kościół seminaryjny)
11:00 – Wykład 1 (aula WT UWM w Olsztynie)
11:45 – przerwa
12:00 – Wykład 2 (aula WT UWM w Olsztynie)
13:00 – przerwa obiadowa (posiłek we własnym zakresie)
14:00 – Modlitwa: GODZINA POŁUDNIOWA
14:15 – Praca w zespołach roboczych (podział na zespoły tematyczne)
15:00 – Podsumowanie (rozdanie zaświadczeń)


Terminy następnych spotkań:

9 grudnia – II Sesja Synodu (liturgiczno-biblijną)
Wypracowanie dokumentu dotyczącego przygotowania do bierzmowania.

PYTANIE PRZEWODNIE: Czy bierzmowanie jest inwestycją na przyszłość?
Jak powinno wyglądać przygotowanie do bierzmowanie?

24 lutego – III Sesja Synodu (pastoralna)
Wypracowanie dokumentu dotyczącego miejsca młodych w środowisku parafialnym.

PYTANIE PRZEWODNIE: Jakie są obszary i formy aktywności młodzieży w parafii?
Jak otworzyć parafie na młodzież?

14 kwietnia – IV Sesja Synodu (moralna)
Wypracowanie dokumentu dotyczącego różnych form ewangelizacji młodych.

PYTANIE PRZEWODNIE: Co mogę zrobić z narzędziami, które otrzymałem podczas syno-du? Refleksja nad nakazem misyjnym, działanie praktyczne, formacja. i co dalej?

31 maja – KONCERT EWANGELIZACYJNY – Zakończenie prac Synod.


Zakończyła się sesja synodu – i co dalej?

Po ok. miesiącu na stronie www.synodmlodych.pl (zakładka: I Sesja) pojawi się pierwsza wstępna wersja dokumentu, który wspólnie został opracowany przez małe zespoły robocze. Następnie bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią i przesłanie ewentualnych uwag lub zmian na adres biura: młodzi.warmia@wp.pl - przeanalizujemy wszystkie wasze opinie. Następna sesja rozpocznie się od dyskusji dotyczącej opracowanego dokumentu i zakończy się głosowaniem członków WSM. Jeżeli w wyniku głosowania uzyskamy ponad ½ głosów, przyjmiemy, że dokument jest głosem młodych Archidiecezji Warmińskiej.

Gdzie szukać aktualnych informacji o synodzie?

Wszelkie aktualności, regulamin WSM i dokumenty znajdują się na naszej stronie www.synodmlodych.pl - jednocześnie prosimy o przyłączenie się na FB do grupy: Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży. Liczymy na Waszą pomoc – każdy z Was jest osobą, która wnosi wiele do tworzonego dokumentu. W każdej sprawie można również dzwonić na numer naszego biura: +48 500 400. Na wszelkie pytania będziemy systematycznie i cierpliwie odpowiadać.

Rejestracja uczestników: www.synodmlodych.pl