Przystań Młodych - ważne informacje organizacyjne

Ponieważ młodzież bardzo lubi symbole, chcemy zaprosić Was do pewnej akcji [jest to dobrowolne].
Zachęcamy zgłoszone grupy, osoby indywidualne, a zwłaszcza MŁODZIEŻOWE WSPÓLNOTY, aby:

1. przywieść ze sobą choćby jeden kwiat cięty (np. róża, tulipan, gerbera itp.)
Na zakończenie adoracji poprosimy, aby kwiaty te przedstawiciele grup/wspólnot przynieśli pod ołtarz. Symbol różnorodności w kościele, a zarazem tego, że wspólnie tworzymy coś dobrego.

2. przywieść ze sobą lampion ze świecą (w czasie Mszy Świętej, zanim zostanie przyniesione w darze wino, woda i chleb przedstawiciele zostaną poproszeni o przyniesienie tych lampionów pod ołtarz. Będziemy nawiązywać do Chrystusa, który jako światłość świata (latarnia przy przystani) oświeca naszą drogę.

Po Mszy Świętej wszystko będzie można odebrać. Bardzo proszę o pomoc w tej inicjatywie. Im więcej będzie osób w to zaangażowanych, tym ten znak będzie czytelniejszy. 
Drodzy Organizatorzy Grup!

Bardzo dziękuję za przesłanie zgłoszenia grupy lub informacji zwrotnej dot. „Przystani Młodych w Ostródzie”.

Jak wygląda plan spotkania?

10:00 – rejestracja grup; zawiązanie wspólnoty
(wcześniej grupy nie będą wpuszczane)

11:00 – Sto pytań do... („Wiara to nie kara”)

12:00 – Adoracja (Możliwość skorzystania ze spowiedzi)

Bardzo proszę księży o zabranie alby i białej lub biało-fioletowej stuły oraz pomoc w spowiedzi właśnie w tym czasie adoracji.

13:00 – inspiracje muzyczne wraz ze świadectwem (ks. Bartczak)

15:00 – Msza Święta

ok. 16:15 zakończenie z indywidualnym błogosławieństwem młodych

Tradycją tych spotkań jest, że na zakończenie księża błogosławią młodzież przez krótkie nałożenie rąk na głowę. 
Bardzo proszę, aby po Mszy księża ustawili się pod ołtarzem i pomogli w udzieleniu tego indywidualnego błogosławieństwa.


Drodzy katecheci!

W biurze, który będzie znajdował się przy punkcie rejestracji, będzie można zabrać zaświadczenie o udziale w tym spotkaniu. 
Może ktoś będzie potrzebował do awansu.

Kilka spraw organizacyjnych:

- warto powiedzieć młodzieży, aby zabrali ze sobą: wodę, coś do jedzenia (!)
- niezbędne trzeba zabrać karimatę, koc lub coś do siedzenia (!)
- na miejscu mamy zabezpieczenie medyczne
- będzie możliwość zakupu ciepłych posiłków (punkty gastronomiczne)
- nie wiemy, jaka będzie temperatura, warto mieć coś ciepłego
- organizatorów grup i księży zapraszamy do naszej „kawiarenki”
(znajdować się będzie za sceną), tam będzie możliwość wypicia kawy lub herbaty
- punkt rzeczy znalezionych będzie w miejscu rejestracji grup
- w przypadku zgłoszenia jakiś nieprawidłowości lub uwag proszę, aby zgłosić to do biura, a nie do przypadkowych wolontariuszy (ta młodzież nie jest od załatwiania każdej sprawy, zwłaszcza wychowawczych)
- będzie dobry dostęp do toalet
- nie ma możliwości wyjścia poza obiekt bez zgody opiekuna

A to propozycja:
- wszystkie grupy, wspólnoty młodzieżowe i chętnych zachęcamy aby zabrać ze sobą:
a. jeden dowlny, cięty kwait 
b. lampion ze świecą 

Każdą z tych rzeczy będzie można potem odebrać. A przydadzą się w dwóch momentach spotkania. 


REGULAMIN WYJAZDU DO OSTRÓDY

„Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, 
może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób”.

I. Uczestnik VIII Spotkania Młodzieży w Ostródzie zobowiązany jest:

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów/animatorów/kierujących ruchem/przewodników lub organizatorów.
3. Realizować zaplanowany program spotkania.
4. Punktualnie zgłaszać się na miejsca zbiórki.
5. Nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna.
6. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
7. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, wolontariuszy, kolegów i innych osób.
8. Nie śmiecić.
9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów i e-papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

II. Za złamanie regulaminu, rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do odebrania dziecka ze spotkania na własny koszt.

III. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.

IV. Uczestnicy sami pilnują swoich rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie rzeczy osobistych.


Cieszę się na wspólne spotkanie!
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Ostródzie!