WOLONTARIAT - SZKOLNE KOŁA "CARITAS"

"Nasza działalność to tylko kropelka w morzu, 
ale bez niej ocean byłby uboższy"
/św. Matka Teresa z Kalkuty/
Nazwa:
Szkolne Koło Caritas Archidiecezji Warmińskiej (skrót SKC)
Kontakt:
89/534-01-17
Misja:
Zasadniczym celem powołania Szkolnego Koła Caritas jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła).
Działalność:
- Kampania ,,Tornister pełen uśmiechów”- zbiórka przyborów szkolnych
- Inauguracja Akcji ,,Pola Nadziei” i rozpoczęcie działalności SKC 
- Dzień Wolontariusza 
- Zbiórka żywności Caritas ,,Tak-pomagam”ak- Pomagam
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
- Dzień Chorego
- Wiosenna zbiórka żywności Caritas ,,Tak- Pomagam
- Wielkanocne Dzieło Caritas
- Niedziela Miłosierdzia
- Festyn Rodzinny
- Inicjatywy własne SKC
Uczestnicy:
• Gimnazjum nr 1 Lidzbarku Warmińskim
• Gimnazjum nr 1 w Srokowie
• Gimnazjum nr 3 oraz XI LO
• Gimnazjum nr 7 im. I. Krasickiego w Olsztynie
• Gimnazjum nr XI w Olsztynie
• Gimnazjum Publiczne w Dywitach
• Gimnazjum w Kinkajmach
• Gimnazjum w Pieckach
• Gimnazjum w Rozogach
• I LO im. Adam Mickiewicza w Olsztynie
• Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie
• Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
• Publiczne Gimnazjum w Łaniewie
• Publiczne Gimnazjum w Świątkach
• Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach
• Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 29 Im. Jana Liszewskiego
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Ornecie
• Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie
• Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
• Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach
• Szkoła Podstawowa w Szczęsnym
• Szkoła Podstawowa w Szylenach
• Szkoła Podstawowa w Żydowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Franciszka Barcza w Butrynach
• Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
• Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki
• Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie
• Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
• Zespół Szkół w Korszach
• Zespół Szkół w Lipowinie
• Zespół Szkół w Marcinkowie
• Zespół Szkół w Spychowie
• Zespół Szkół zawodowych w Mrągowie 
Modzieżowe WSPÓLNOTY w Archidiecezji Warmińskiej:
Ruch Światło-Życie
Archidiecezji Warmińskiej
(OAZA)
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży (KSM)
Liturgiczna 
Służba Ołtarza
Archidiecezji Warmińskiej
(LSO
OdNowa Młodzi
(Młodzieżowa grupa 
Odnowy w Duchu Św.)
Szkoły Katolickie
w Archidiecezji Warmińskiej
Szkolne Koła CARITAS Archidiecezji Warmińskiej
(SKC)