SZKOŁY KATOLICKIE W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ:

Katolickie Gimnazjum Społeczne
im. Jana Pawła II w Biskupcu
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK 
im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach
Publiczny Specjalny Katolicki
Ośrodek Edukacyjno-Wychowawchy
w Kruzach
Salezjańskie Gimnazjum i Liceum
im. św. Dominika Savio w Ostródzie
XIII Liceum Katolickie
im. Świętej Rodziny
w Olsztynie
Gimnazjum nr 22 Katolickie
im. Świętej Rodziny
w Olsztynie
Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Świętej Rodziny
w Olsztynie
Niepubliczne Przedszkole 
im. Świętej Rodziny
w Olsztynie
Katolicka Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Smolajnach
Bursa  Franciszkańska 
dla młodzieży męskiej
w Olsztynie
Archidiecezjalne Przedszkole
w Olsztynie
Gimnazjum SPSK w Olsztynku
"Aby zostać świętym, potrzeba mało teorii,
ale potrzeba dużo praktyki"
/św. Franciszek Salezy/
"Puste słowa zastępuję modlitwami"
/św. Piotr Jerzy Frasatti/

ADRESY SZKÓŁ:

> Katolickie Gimnazjum Społeczne im. Jana Pawła II 
ul. Armii Krajowej 2 
11-300 Biskupiec
tel.: (89) 715-50-50
> Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach
Gryźliny 44 
11-034 Stawiguda 
tel.: (89) 519-18-60
> Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno - Wychowawczy
Kruzy 18
11-311 Kolno
tel.: (89) 716 32 16
fax: (89) 716 32 16
kom. 601 061 763
mail: [email protected]
> Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie
http://zsk.olsztyn.pl/
PREZES: Andrzej Olszewski +48 797 907 146
WICEPREZES: Aldona Zakrzewska +48 608 636 330

1) Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Olsztynie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn
www.zsk.olsztyn.pl/przedszkole
tel.: (89) 533-38-44 – sekretariat

2) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn
e-mail: 
[email protected]
tel.: (89) 533-38-44 - sekretariat

3) Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie
ul. Mickiewicza 10
10-509 Olsztyn
tel.: (89) 523-69-49
e-mail: [email protected]

4) XIII Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Olsztynie
ul. Mickiewicza 10
10-509 Olsztyn
tel.: (89) 523-69-49
e-mail: [email protected]
> Archidiecezjalne Przedszkole w Olsztynie
ul. Sosnowa 5 i 7
10 – 178 Olsztyn
tel./fax: (089) 527-51-93
e-mail: [email protected]
> Gimnazjum SPSK w Olsztynku
ul. Klikowicza 4
11-015 Olsztynek
tel. 501 508 945 - Dyrektor mgr Izabela Nawacka tel.: 501 508 945
> Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne im. św. Dominika Savio
> Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św.. Dominika Savio

ul. św. Dominika Savio 1
14-100 Ostróda
tel.: (89) 646-41-46
fax: (89) 642-28-43
e-mail: [email protected]
> Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Smolajny 39,
11-040 Dobre Miasto
tel.: (89) 616-17-01, 
kom. 512-328-883