Od 1.10.2019 r ruszają zapisy na Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu. 

Spotkania odbędą się w dniach 28.12 – 01.01.2020
Koszt wyjazdu – 400 zł.

Zapraszamy na spotkania przygotowujące do wyjazdu do Wrocławia: 
24 października; 15 listopada; 6 grudnia.

Spotykamy się w Kościele świętego Józefa w Olsztynie, na Zatorzu o godz. 19.00.
Tłumy młodych ludzi, modlitwa, cisza, zwiedzanie Wrocławia i wieczór sylwestrowy w międzynarodowym klimacie, to czeka nas we Wrocławiu!

Wyjedź z Warmińskim Duszpasterstwem Młodzieży!